Pokud chcete poznat historii trochu jinak, než jste ji slýchali v hodinách dějepisu, jinak, než ji prezentují současná média, otevřeli jste správné stránky. Brožura Velká naděje je výběrem jedenácti kapitol z knihy Velké drama věků, klasického, léty prověřeného výkladu historie z pohledu Bible. Pokud vás výběr zaujme, můžete se začíst i do plné verze knihy Velké drama věků. V ní se autorka Ellen Gould Whiteová obrací do minulosti, aby na osudech známých i neznámých osobností světové historie ukázala důležitost takových hodnot, jako jsou svoboda, důvěra a láska. Události však mají i své hlubší pozadí, boj dobra se zlem v celých lidských dějinách, a to vede k zamyšlení.

Kniha Velká naděje však nezůstává jen u popisu minulosti, ale ukazuje, že konec dějin nebude výsledkem lidského omylu nebo katastrofálního stavu životního prostředí. Dává naději, protože ne náhoda ani nehoda, ale mocná a laskavá bytost – Bůh – ukončí historii zla na Zemi. Pak již navždy zmizí nemoci, smrt, slzy, bolest a trápení.

Setkali jsme se ve svém životě s Bohem, kterému na nás záleží, který změnil náš život k lepšímu, dal smysl tomu, co prožíváme, a dal nám naději do budoucnosti. O toto vše se chceme rozdělit i s vámi.

Pokud se chcete dozvědět více, můžete vybrat z nabídky internetových nebo korespondenčních kurzů právě to téma, které vás zajímá, nebo kontaktovat web pastora.