Velká naděje

Ellen Gould Whiteová

V průběhu života si každý může povšimnout, že svět zachvátil konflikt mezi dobrem a zlem. Z toho, co vidíme ve zprávách, se zdá, že zlo vítězí. Denně slyšíme o nemocech, válkách, nezaměstnanosti a ekologických haváriích. Média zaznamenávají, co se děje, ale tato kniha odhaluje, proč tomu tak je. Najdete v ní také nástin toho, co se bude dít dál. Tento pohled do budoucnosti je založen na zdroji, který ve svých proroctvích nikdy nezklamal – na Bibli. V jedenácti kapitolách, vybraných z knihy Velké drama věků, se vám ukážou nečekané souvislosti.

Konflikt mezi dobrem a zlem se blíží k dramatickému vyvrcholení, které bude mít vliv na každého člověka na této planetě. I vy můžete přijmout naději předanou světu jeho Tvůrcem. Je na vás, zda budete stát na straně vítězů.

Velká naděje
vybrané kapitoly z knihy VDV

Možnost zakoupení tištěné knihy: www.advent-orion.cz/knihy/velka-nadeje