O autorce

Americká spisovatelka Ellen Gould Whiteová, rozená Harmonová, se narodila 26. listopadu 1827 v Gorhamu ve státě Maine. V mládí ji velmi oslovilo a ovlivnilo setkání s učením Wiliama Millera o blízkosti druhého příchodu Ježíše Krista, konce světa a důležitosti přípravy na tyto události. Po celý život byla praktikující křesťankou a o svou víru se dělila při bohoslužbách i na veřejných přednáškách. Spolupodílela se na založení Církve adventistů sedmého dne a svými radami pomáhala při budování sítě škol i sanatorií. Tato osvětová činnost ve prospěch lidí i neúnavné propagování zdravého životního stylu jsou pro adventisty typické i v dnešní době.

V 17 letech byla Ellen Harmonová křehkou dívkou, po prodělaném úrazu z dětství měla nepříjemné následky, které jí ztěžovaly život i další vzdělávání. Přes tyto hendikepy právě ji Bůh v té době oslovil zvláštním způsobem – ve vidění. To, co jí bylo ukázáno ve viděních, Ellen co nejvěrněji vyprávěla druhým lidem a posléze začala vše zaznamenávat i písemně. Díky tomu se můžeme setkávat se svědectvím této podivuhodné ženy i dnes. Během svého života napsala více než 5000 článků a 40 knih. Přičteme-li i kompilace, celkově vydaných titulů této inspirující autorky je téměř 100. Některé knihy se týkají zdravotní tématiky, jiné jsou zaměřeny na organizaci práce církve a praktické rady. Těmi nejvýznamnějšími jsou však knihy duchovní.

Ellen G. Whiteová zemřela 16. července 1915, ale její knihy jsou dále vydávány ve více než 160 jazycích. Nejen toto číslo, ale i reakce čtenářů, kteří byli osloveni duchovní silou autorčiných textů, jsou dokladem toho, že knihy mají co říci i současnému čtenáři. Vedou k zamyšlení, ke studiu nejcennější knihy dějin – Bible – i k hlubšímu poznání pozadí lidských dějin.